Notice: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /home/hangnha4/sebvietnam.vn/wp-config.php on line 91

Notice: Constant DISALLOW_FILE_MODS already defined in /home/hangnha4/sebvietnam.vn/wp-config.php on line 92
Mầm non song ngữ quốc tế Sakura Montessori Hà Đông – SEB – Công Ty Cổ Phần SEB Việt Nam

Dự án

Mầm non song ngữ quốc tế Sakura Montessori Hà Đông

Tên dự án Mầm non song ngữ quốc tế Sakura Montessori Hà Đông
Chủ đầu tư  Sakura Montessori
Địa chỉ Khu Goldsilk Complex, đường Vạn Phúc, Số 430 Cầu Am, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
Sản phẩm cung cấp Tủ điện ATS, Tủ phân phối tổng DB, Tủ phân phối nhánh, Tủ điều khiển, Tủ điện chiếu sáng
Hạng mục thi công Hệ thống điện
Thời gian 23/12/2018