Dự án đã làm

Xưởng xây dựng dự án Đinh lê _Hà nam

Với tổng diện tích lên đến 60,000m2, tổ hợp căn hộ văn phòng cao cấp.

Xưởng sản xuất nội thất Trần gia

Với tổng diện tích lên đến 60,000m2, tổ hợp căn hộ văn phòng cao cấp.

Mầm non quốc tế Sakura Montessori Lương yên

Với tổng diện tích lên đến 60,000m2, tổ hợp căn hộ văn phòng cao cấp.

Mầm non quốc tế Sakura Montessori Thụy Khuê

Với tổng diện tích lên đến 60,000m2, tổ hợp căn hộ văn phòng cao cấp.

Mầm non song ngữ quốc tế Sakura Montessori Hà Đông

Với tổng diện tích lên đến 60,000m2, tổ hợp căn hộ văn phòng cao cấp.