Sản phẩm

Giới thiệu

Tủ ATS là hệ thống chuyển đổi nguồn tự động, có tác dụng khi điện lưới mất thì máy phát tự động khởi động và đóng điện cho phụ tải, khi nguồn lưới phục hồi thì hệ thống tự chuyển nguồn trở lại và tự động tắt máy phát.

Tủ ATS thường có chức năng bảo vệ khi Điện Lưới và Điện Máy Phát bị sự cố như: mất pha, mất trung tính, thấp áp…

Thời gian chuyển sang nguồn máy phát từ 5-10 giây, khi điện lưới phục hồi, bộ ATS ngay lập tức chuyển nguồn phụ tải sang nguồn lưới, máy phát tự động tắt sau khi chạy làm mát 1-2 phút.

Tủ có 2 chế độ vận hành: vận hành bằng tay, vận hành tự động. Điều chỉnh được thời gian chuyển nguồn. Có hệ thống đèn báo chỉ thị pha.

Đang cập nhật

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật