Giới thiệu

Tủ điện công tơ dùng để đo đếm điện năng kỹ thuật hoặc đo đếm điện năng thương mại, tủ công tơ được thiết kế tùy theo phụ tải của khách hàng là tải 1 pha hay tải 3 pha.

Tủ điện công tơ đo đếm là tủ điện thường được dùng để đo đếm trong trạm biến áp, đối với dòng điện hạ thế có thể đo trực tiếp phàn áp, phần dòng thì phải qua biến dòng điện hạ thế (TI)

Với phụ tải 3P công suất lớn: Idm > 100A dùng công tơ gián tiếp kết hợp với biến dòng thứ cấp 5A; Với phụ tải công suất nhỏ: Idm < 100A dùng công tơ trực tiếp 10/20A, 10/40A, 20/40A, 30/60A, 50/100A

Tủ điện công tơ được làm bằng vật liệu compossite hoặc kim loại tấm sơn tĩnh điện, có khả năng lắp đặt trên tường, trên cột hoặc tự đứng, được thiết kế tiêu chuẩn hóa , có ngăn chống tổn thất, có khóa kẹp chì, có khả năng chứa từ 01-30 công tơ tùy loại…

Đang cập nhật

Đang cập nhật

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật