Sản phẩm

Giới thiệu

Tủ tụ bù công suất giúp nâng cao hệ số sông suất, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng điện của tải, giảm công suất phản kháng.

Tủ sử dụng phương pháp bù tiên tiến – bù tự động. Tủ sẽ so sánh độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện với giá trị cài đặt ( thông thường 0.85-0.95 ) để tự động đóng cắt tụ bù cho đến khi đạt được trị số như yêu cầu và giữ hệ số quanh giá trị cài đặt.

Tủ bù chính xác với sai số thấp, bù từng cấp, giảm số lần đóng cắt, sử dụng cuộn kháng điện để giảm dòng khởi động khi đóng cắt tụ bù hoặc sử dụng các thiết bị khác tùy theo yêu cầu khách hàng.

Tủ được thiết kế cho phép hoạt động ở trong nhà hoặc ngoài trời, có thể hoạt động kết hợp với dàn tủ tổng hoặc độc lập, đảm báo thông gió tự nhiên và cưỡng bức để kéo dài tuổi thọ và độ tin cậy của hệ thống.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật